ارسال نظرات
شما از طریق این صفحه میتوانید نظرات خود در مورد شرکت سنجش دقیق و انتقاد و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید

فرم سفارش

با دریافت این فرم و سپس پرکردن و ارسال آن میتوانید به صورت آنلاین و بدون حضور سفارش دهید

.

درباره ی شرکت

سنجش دقیق شرکتی است دانش بنیان که در حوزه

های تحقیق,نوآوری ,ساخت و خدمات فعال است