موسسه استاندار و تحقیقات صنعتی ایران بنیان صنعت اول نیرو محرکه
ایران ترانسفو آهنگری پودر مشهد محور خودرو
پیچاز الکتریک بهینه سنج اصفهان مگاموتور
تعمیر و نگهداری صنایع پتروشیمی شرکت بوتان پارس خودرو
آذین خودرو صنایع هیدرولیک ایران پیچ سازان
سردساز خودرو پردا موتور لاتن
توان حرکت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صنایع شهید باکری
صنایع الکترونیک شیراز محور سازان ایران خودرو فولیران
شرکت لجور هیدرولیک فومن شیمی ابزار آلات سایپا
کارخانه شاهرخی تراکتورسازی ایران تحقیقات نیروی هوایی سپاه
آتا ماشین پیستون ایران لعران
پیشرو ابزار گروه صنایع شهید همت صنایع آذرآب
شرکت تسا گروه صنعتی سدید مهرکام پارس
ساپکو زرین خودرو یاتاقان بوش ایران
سپاهان پیچ حدید روان هپکو
پیستون سازی نیرو محرکه کامکان مرکز تحقیقات خودرو سایپا
نوین قطعه کمباین سازی ایران شرکت مرتب
زامیاد موتوژن پنجگان
فولادکاران پویا شهاب شمس تکلان توس
اخگر صنایع سندان ایران زاگرس خودرو
کوبن کار تسمیران ایران خودرو
دانشگاه علم و صنعت ایران مولد نیروگاهای فردیس نیک اندیشان مهر
شتاب کار ماشین افزار خراسان سنجش کوشا
مرکز تحقیقات صنایع لاستیک بایاتوس لاستیک دنا
آهنگری تراکتور سازی ایران قائم ماشین مواد کاران
رینگ خودرو پارس کنتور سازی ایران آبسال
پمپ سمنان دیدگانی دقیق تولیدی قطعات خودرو
پارس خزر